HEADER_GRAPHIC
Medlemsservice Aktiviteter Om os Moedested Indmeld
  aktiviteter-tryk her

Referat fra den stiftende generalforsamling i MacØstjylland 2002
Referat fra den stiftende generalforsamling for MacØstjylland Søndag d. 7/4-2002 i Risskov.Dirigent: Niels Søndergaard - Århus Nord

Referant: Anne Cilius Christoffersen - GaltenForslag til Navn:

Mac klub Østjylland - 6

I-Club / I-klub - 3

Ø Mac (med spejlvendt Ø) - 0

Macøstjylland - overvældende mange

Østjydsk Macklub - 1Indlæg omkring det indsnævrende i navnet I-mac.

Indlæg til fordel for Mac Østjylland.

Tina beder herefter om at vi præsenterer os når vi taler.Afstemning ved håndsopretning: MacØstjylland vedtaget med overvældende
flertal.Bestyrelsen
- interesserede:

Michael Plougmann (ikke til stede).

Poul Gejel lydteknikker, mac bruger siden 86, facineret af OS
X. 21 stemmer

Flemming E. Jensen 44 år, indkøber fra Horsens, mac bruger siden
94, brugervenligheden ved Mac er det facinerende, har et firma
hvor han laver web sider, medlem af en middelalder gruppe. Stifter
af klubben. 27 stemmer

Kim Gammelgård 34 år, macbruger siden 84, projektleder ved tele
dk pc, læggersvægten på gamle macs, men er også facineret af mac
OS X, ambitioner om at MAC skal blive det førende i Dk. 17 stemmer

Edouard Rasmussen 53 år, fisker, arbejdet med mac i 7 år, har
arbejdet med mac indenfor fiskeriet, Århus, vil gerne lære mere.
18 stemmer

Jens Danielsen underviser i multimedie, arbejdet med Mac siden
80erne, Åbyhøj 10 stemmer

Niels Herkild Tænker på UNIX delen i forbindelse med Mac OS X,
fremtidsorienteret,lærer, Århus 21 stemmer

Tina Holm lovet ikke at komme hjem som bestyrelses medlem, mac
bruger siden 90, Djursland 4 stemmer

Daniel Buttenschøn 21år, studerende, Århus 4 stemmerJakob fra Vejle - foreslår en spredning i bestyrelsen så alder
og interesse felter dækkes så bredt som muligt.

Lars - Foreslår at vi hver stemmer på 2 - vedtaget.Valgt til bestyrelsen:

Poul,

Flemming,

Kim,

Edouard,

Niels.Suppleanter:

Tina,

Jens,

Daniel

Michael.Herefter diskussion om hvorvidt suppleanterne kan/skal/må deltage
i bestyrelsesarbejdet - dette tages op under vedtægter. Dirigenten
foreslår at bestyrelsen sørger for at aftale det første bestyrelsesmøde
inden de skilles i dag.

Møde aftalt til mandag d. 15. april klokken 17.30 i Daghøjskolenslokaler.


Mailingliste laves af Flemming og sendes ud.Valg af revisorer:

Rune Brodersen læser økonomi på universitetet

Michael Horn selvstændig, bruger MAC til regnskaberne.Valgt uden afstemning.Forslag til kontingent.

Der stilles forslag om at kontingentet for resten af indeværendeår
er 100 kr.

Edouard siger at mac bruger gruppen har et årskontingent på 150kr.
Sebastian Dyhr mener at diskussionen om kontingentets størrelse
vanskeligt kan afgøres før man ved hvad det skal bruges til hvorfor
han foreslår at dette punkt gemmes til senere. Dirigenten tager
Sebastians forslag til efterretning.

Bo Funck - den økonomiske ramme kan være bestemmende for hvilke
aktiviteter der kan tages med. Klaus Bang - argumenterer for at
forslaget på 100 kr. fastholdes.

Michael Henning - Do. Michael Horn - samme argument som Sebastian.
Karsten Varnich - argumenterer for alm, studie og firmakontingent.
Flemming - brugerbetaling kunne være en måde at differentiere
på ved dyre arrangementer. Søren - vi har valgt en kompetent bestyrelse,
lad dem komme med at udspil. Claus Bay - 100 kr. som kontingent,
lad bestyrelsen komme med fremtidige udspil.

Dirigenten - Do. Fastholder at skubbe kontingent fastsættelsen
til efter vedtægterne - ingen modforslag - så det gør vi.Carsten - efterlyser en mere udadrettet del under § 2. (At der
skal arbejdes med at forbedre forholdene for macbrugere i banker,
offentlige myndigheder etc. Dette tages op i bestyrelsen. ) Flemming
- Pas på at vi ikke pålægger bestyrelsen noget den ikkekan leve
op til. Michael - Samle sig med de andre mac klubber for derigennem
atvære større når der skal forhandles med firmaer - have forbindelsemed
de andre.

Flemming - der ER kontakt og sammenarbejde med de andre macklubber
om en fælles paraplyorganisation, MacDK. Sebastian - foreslår
at §2 vedtages som den ligger nu. Dirigenten foreslår det samme.
Daniel - mener at vi skal undlade at udvide formålsparagraffen,
men at vi arbejder målrettet udadtil.

Carsten - som de ser ud nu er vi en hyggeklub. Edouard foreslår
at vi lader bestyrelsen arbejde med det. Politiske standpunkter
skal være understøttet af generalforsamlingen-

resolution. Lars: Foreningen kæmper for ligestilling for mac brugere
overfor offentlige og private foreninger og firmaer. §2 - vedtaget
§3 - vedtaget §4 - Sebastian foreslår at kontingentbetaling fastsættes
i vedtægterne.

§6 stk 1- bestyrelsesvalg (Poul, Kim og Niels er på valg i 2003).
Michael foreslår at vi nu speeder generalforsamlingen op og lader
medlemmerne om at komme med ændringsforslag til næste år. Vedtægterne
blev herefter vedtaget under et med overvejende flertal, næsten
alle, under et.Logo - forslag om logokonkurrence på nettet, dette lægges overtil
bestyrelsen. Indkomne forslag - Ulrick Roos - forslår at hjemmesiden
får et mere sigende domænenavn. Sådan bliver det sikkert.

Flemming: www.macklub.web-com.dk er kun en midlertidig arbejdstittel.www.macoestjylland.web-com.dk
kan bruges.Kontingentfastsættelse:

Diskussionen fortsætter hvor den slap. Der er stillet 3 forslag:
25. 50, 75 pr. kvartal. 75, 150, 1000 pr. år. 100 pr. år. Afstemningen
blev lidt mudret, men - Kontingent er fastsat til 100 kr. pr.
år for 2002.Evt:

Lars fortæller om sin mac samling og fortæller at det er med henblik
på at lave et museum ad åre. Flere har haft samme ide. Har du
noget du vil af med nu eller senere (det er ligegyldigt om det
fungerer og alt har interesse) så eller vil du bare udveksle så
kontakt Lars på 89391197 eller larsg@mac.com.Jens Hofman Hansen har samme interesse. Han kan kontaktes påinfo@webdezign.dk.Bo synes at det ville være en god ide at vores forcer på macområdet
fremgår af e-mail listen så man kan se hvem man skal kontakte
med eks.sit problem. - Niels foreslår at der oprettes en mailingliste
for hver af interessegrupperne.Forslag til aktiviteter:

Flemming fortæller at der er mulighed for at komme med forslag
og tilmelde sig kurser på hjemmesiden.

Lars - hvor tit skal vi i klubben mødes, hvad er stemningen?

Anden Lars - sådan mødevirksomhed kunne jo aftales i de forskellige
interessegrupper.

Flemming fortæller at Århus Daghøjskole gerne vil stille sine
maskiner og lokaler til rådighed.

Lars stiller forslag om at vi mødes med en fastlagt frekvens.


Dirigenten foreslår at bestyrelsen tænker over dette og kommer
med en udmelding.

Flemming foreslår at de der kan stille lokaler til rådighed skriver
sig på en liste som kommer på klubbens hjemmeside. Mødefrekvensen
fastsættes til 1 gang pr. mdr. med ca. halvdelen af generalforsamlingens
stemmer. Der er en flittig snak frem og tilbage om såvel indhold
som mødested,men Flemming opfordre os til at melde tilbage på
hjemmesiden. Alle kan lave et arrangement. Bare sørg for at bestyrelsen
for besked så alle kan bliver informeret via hjemmesiden om indhold,tidspunkt,
sted og pris m.m.Hermed afsluttedes MacØstjyllands stiftende generalforsamling.


Risskov d. 7. april 2002.Dokumentet er oprettet d. 8/4-2002af Flemming E. Jensen d. 23-02-03
Tilbage
 
givere

Macsupport på Stjernepladsen Conviator hosting Apple