HEADER_GRAPHIC
Medlemsservice Aktiviteter Om os Moedested Indmeld
  aktiviteter-tryk her

Referat af Generalforsamlingen d. 26.4.03


Referat fra MacØstjyllands ordinære generalforsamling
Århus, den 26.4.03Valg af dirigent: Rune BrodersenValg af referent: Kim GammelgårdFormandens beretning blev som følger:Goddag

Mit navn er Flemming Elimar Jensen.

Jeg er formand i MacØstjylland.Velkommen til generalforsamling i dag - hvor vi i dag kan fejre 1 års fødseldag for MacØstjylland.Det der for mig startede som en drøm - et ønske - om at møde andre MacFolk - blev i løbet af 4 uger til noget håndgribeligt. - Tilmeldingerne myldrede ind på min email !Der var basis for at starte en MacKlub her i det østjyske.


4 uger senere - lørdag d. 7. april afholdt vi vor stiftende generalforsamling. Der mødte 56 personer op - som alle meldte sig ind i foreningen - efter at vi havde fået vedtaget vedtægterne m.m.Året er gået hvor vi har afholdt en hel del temaaftener. For nye brugere af OS X - har vi afholdt et OS X begynderkursus i kvartalet. Desuden blev det til et enkelt OS X udvidet - hvor vi kom ind på de lidt mere langhårede emner som Unix.Udover disse kurser har vi haft:GoLive - oprettelse af webside og vedligeholdelse af disse.

Java og Unix - med Mac i funktion på Skejby Hospital.

Automatisk ombrydning af kataloger med FileMaker og QuarkXpress
3D illustrationer

En hel dag med Webudvikling. Lørdag morgen til sent om aftenen.Nye kommende aktiviteter:

iMovie 3

Lyd på Mac

PhotoshopVi har andre projekter i støbeskeen.Vi i MacØstjylland er meget taknemmelige for de medlemmer som har tilbudt
deres hjælp til at holde en Temaaften for andre - til gengæld for en
beskeden belønning. Rart med medlemmer som gerne yder en indsats for
andre.Jeg vil også sige specielt tak til medlemmer af bestyrelsen som har været
undervisere til vore OS X temaaftener - uden honorar. Ved siden af al
deres arbejde for MacØstjylland.Bestyrelsen og suppleanterne har virkelig gjort en kæmpeindsats for at i
kan komme til aktiviteter der har Mac som emne - for at dygtiggøre jer -
snuse til nye emner. Måske møde nye MacFolk?At knytte nye venskaber - og kontakter er en meget vigtig del af en
forening - som MacØstjylland.Men, vi har brug for din hjælp for eksempel i Aktivitetsudvalget.
Hvad ønsker du som medlem af aktiviteter?

Kom med dine ønsker til os i bestyrelsen - eller send dine ønsker ind via
foreningens webside.Det første år har været et spændende - men samtidig også et år hvor vi
fandt ud af at foreningsarbejde er meget tidsrøvende - tager meget af
vores fritid - og kræfter. Nogle i bestyrelsen har pga. af arbejde valgt
ikke at stille op - men give plads til nye kræfter! - Så der er pladser
ledige i bestyrelsen!Det er også vigtigt at i bakker op om vore aktiviteter. Ved at møde op.
Men også ved at kommenterer - hvad vi planlægger og gennemfører.
Du er meget velkommen med dine ideer i de forskellige udvalg vi har. Også
som aktivits medlem. Jo flere skuldre vi er - jo nemmere går det.Jeg vil opfordre dig til at bruge lidt af din fritid - for at andre MacFolk
kan få glæde af MacØstjylland.

Uden ekstra hjælp fra nye hænder - vil MacØstjylland stille og rolig dø.

Men du kan forhindre det - så meld dig efter generalforsamlingen - til at
give en hånd. Vi forventer ikke at du skal arbejde 8 timer dagligt for
MacØstjylland. Mindre kan sagtens gøre det.Vi tager imod alle der gider give en hånd - med faglige ting som praktiske
ting som at lave kaffe, modtage nye medlemmer etc. Vedligeholde vores
webside etc.MacØstjylland kan udvikle sig til et godt sted at mødes - og få fornyet
inspiration. Men kun med din positive opbakning og praktisk opbakning er det muligt.


En stor tak fra mig til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i MacØstjylland
for en flot indsats. I den efterfølgende diskussion fremkom følgende:


---

Derefter var der følgende diskussion:v

Morten Hjermitslev spurgte til hvem og hvor mange der deltog i arrangementerne.

Flemming kunne svare at der var mellem 10 og 30 til alle arrangementer, og Kim tilføjede at det var meget forskellige mennesker, der kom til de forskellige arrangementer, tydeligvis afhængig af hvilket tema, det omhandlede.
Det blev også pointeret at foreningens formål primært er at samle Macbrugere rent fysisk, da der er mange andre tilbud hvor man kan mødes i Cyberspace, men ingen hvor man ellers kan være sikker på at mødes med ligesindede Macentusiaster i ØstjyllandJens beskrev lokalesituationen. Vi er her i hans gamle arbejdsplads, og det er kun i kraft af venlige mennesker her at vi har muligheden for at træffes.
En vigtig biting ved det er at han også skal være her ved hvert arrangement, og det er ikke en ideel situation.

Flemming kommenterede også lokalesituationen: Vi har i bestyrelsen arbejdet på at få adgang til kommunale lokaler. Dette kræver imidlertid nogle ændringer af vedtægterne, så de opfylder Århus kommunes krav. Derfor vil der formentligt blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling inden sommerferien.Kassererens beretning:
Kim fremlagde det reviderede regnskab, der præsterede et overskud på kr. 7248,89 for 2002 og det blev godkendt af generalforsamlingen.

Budgettet for 2002 og 2003 blev ligeledes fremlagt og godkendt, idet kassereren lagde op til at man ville bibeholde den samme linje i regnskabet, således at der var en smule egenkapital at trække på, men at budgettet fremover skal hvile i sig selv.

Kontingent blev herefter vedtaget til kr. 100 for 2004.Der var en kortvarig diskussion om firmamedlemskab/sponsorat, og det blev vedtaget at det er op til bestyrelsen at tage beslutning om sponsorater, men at der ikke skulle være noget separat kontingent for firmaer.Valg til bestyrelsen(5 medlemmer) samt suppleanter herfor:

BB. Skipper,
Jens Danielsen,
Flemming Elimar Jensen,
Michael Horn samt
Kim Gammelgård
blev valgt til bestyrelsen.
Per Tøfting, Flemming S. Nielsen samt Tina Holm blev valgt som suppleanter (i den rækkefølge.).Som revisorer valgtes Rune Brodersen og Vivi Gammelgård.Evt.
Følgende aktiviteter blev foreslået:

Mailingliste eller noget lignende til hjælp mellem medlemmerne.

Ønske om at pjecer eller lignende er til stede i butikker. Til udformning af pjecer ville Rune vil gerne være med til at hjælpe, og Jens indkalder PR-udvalget inden længe. Medlemmerne opfordres derfor til at melde sig til Jens på danielsen@dk-online.dk.

Morten forslog troubleshooting-aften (introduktion til forskellige lyd-, film-, billedformater, á la : "jeg har denne film, hvordan afspiller jeg den."

Undertegnede foreslog en aften med gode shareware-/freeware-programmer.
Derefter gik mødet over i almindelig Mac-snak, og Rune takkede for god ro og orden og lukkede mødet kl. 16:10.Kim Gammelgård
af Kim Gammelgård  d. 29-05-03
Tilbage
 
givere

Macsupport på Stjernepladsen Conviator hosting Apple