HEADER_GRAPHIC
Medlemsservice Aktiviteter Om os Moedested Indmeld
  aktiviteter-tryk her

Generalforsamling onsdag d. 20. april 2005 klokken 19.30


Kære medlem af MacØstjylland

Du indkaldes hermed til generalforsamling onsdag d. 20. april 2005 klokken 19.30

Den afholder vi i vore klublokaler

Jensens Bureau A/S
Saltholmsgade 9
8000 Århus C

Se evt. vor vejbeskrivelse på websiden!

Dagsorden for generalforsamlingen iflg. vore vedtægter:

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

A. Valg af dirigent.
B. Formandens beretning.
C. Kasserens fremlægning af:

1. Det reviderede regnskab til godkendelse.
2. Budgetforslag til det kommende år.
3. Forslag til kontingent for kommende år.

D. Behandling af indkomne forslag.
E. Valg til bestyrelsen.
De foreslåede kandidater præsenterer sig, ligesom deltagerne kan fremkomme med eventuelle kommentarer.
F. Valg af 2 revisorer
G. Eventuelt.

For generalforsamlingen gælder:

Stemmeret
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen,
hvortil alle medlemmer der har betalt deres kontingent har adgang og stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§6 stk. 2
For at opnå valg skal man enten være til stede på generalforsamlingeneller have givet skriftligt eller via e-mail tilsagn til formanden om, at man ønsker at opstille til valg.

§7
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt eller via e-mail til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag kan sendes til formanden på email: flemming-elimar@web-com.dk
§8
Generalforsamlingen kan træffe beslutninger ved simpelt flertal. Ved afstemning om vedtægtsændringer skal 2/3 af de afgivne stemmer være for ændringen.

Efter at generalforsamlingen holder vi machygge - uden at have noget fast punkt på som undervisning. Kom og mød andre medlemmer i din egen forening.

Vi ser frem til et stort fremmøde, hvor du kan være med til at bestemme hvad der skal ske i MacØstjylland.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for MacØstjylland

Senest opdateret af Flemming Elimar Jensen d. 22-03-05

Tilbage
 
givere

Macsupport på Stjernepladsen Conviator hosting Apple